Handlingar till årsmötet 12 juni

2022-05-29

Söndagen den 12 juni är det dags för årsmöte i HSU. Här hittar du handlingarna som våra medlemmar får ta del av till mötet.

Årsredovisning (inkl. verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse):

Tryck här för kallelse och dagordning

Tryck här för att se förslag om stadgeändring för HSU

Tryck här för att se valberedningens förslag