Våra styrelsemötesprotokoll finns tillgängliga för våra medlemmar på begäran. Du som representant för en av våra medlemmar kan kontakta oss för vidare hjälp om protokoll önskas.

Kontaktuppgifter finns under sidan ”Styrelsen”.