Styrelsen

Interimstyrelse

Robin Johansson

Ordförande

076-225 66 17
Jimmie Andersson

Vice ordförande

Viktor Adolfsson

Sekreterare

Niklas Niva Sjökvist

Ledamot

Robin Wikberg

Ledamot

Johan Myrberg

Kassör