Minimikrav för bortasektioner

2021-10-07

Utefter de riktlinjer som slogs fast i en motion på vårt årsmöte har vi jobbat med att ta fram en folder med minimikrav för bortasektioner. Arbetet är nu klart och publicerat i sin helhet nedan.