Nyhetsbrev Oktober

2022-10-11

Styrelsen har ordet!


Sedan årsmötet i Juni har vi i styrelsen haft 4 Styrelsemöten, varav ett konstituerande.

Vi har även nu i september innan seriestarten haft möte med ligorna och förbund.


Nedan följer en kort sammanfattning om vad vi har diskuterat och arbetat med fram tills idag.


På det konstituerande mötet fastställdes styrelsens uppdrag/positioner. Utöver årsstämmans valda ordförande, Robin Johansson (Södertälje SK), bestämdes styrelsens
positioner som följer:

Vice ordf: Björn Wästerlund (MoDo)
Sekreterare: Fredrik Ryden (Skellefteå AIK)
Kassör: Carin Harwing (Västerås IK)

Ledamöter: Viktor Mark (Frölunda HC), Jimmie Andersson (Västerås IK), Jakob Johansson (Linköping HC).

Suppleanter: André Jonsson (Luleå HF), Susanne Dahlgren (Karlkrona HK), Jonas Forsberg (IK Oskarshamn).


Under det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om generella fokusområden att arbeta vidare med.

 • Rättssäkerhet
 • Bortaresekulturen (uppföljning kravdokument)
  Ett första steg är löpande möten med ligor och förbund. En bra dialog förs och ett
  första möte inför denna säsongen är redan genomfört (12/9-2022).
 • Medlemskommunikation (feedback på årsmötet). Det här utskicket är en del
  av åtgärderna på feedbacken från årsmötet. Ett litet månadsbrev som kommer
  varannan månad med lite information om vad vi har arbetat med.

Möte med Förbund och Ligor (12/9-22)
Mötet handlade om vårt kravdokument, som du kan läsa här, och hur vi ska gå vidare för att tillsammans kunna implementera punkterna. Vi trycker på att många av punkterna är enkla och kan åtgärdas omgående. Såsom banderollplats,
capoplats etc. Andra punkter tar mer tid men även där har vi en dialog och en arbetsmetod att arbeta efter för att lösa de mest akuta bristerna i våra arenor.


Det diskuterades också om Informationsgivning till bortasupportrar, hur det ska bli bättre för att underlätta onödiga missförstånd kring biljetter, banderoller, flaggor, tifon, läktare, etc. Här har vi nu ett förslag som nu i oktober har skickats till ligorna för en remissrunda.


Som vanligt, har ni synpunkter på bortasektioner eller andra supporterrelaterade frågor som ni tycker vi bör ha kännedom om? Kontakta oss!