Valberedningens förslag till styrelse i Hockeysupporterunionen

2024-05-31

Valberedningen i HSU vill med denna text presentera sitt förslag till styrelse i föreningen för det kommande verksamhetsåret. Val av styrelse och revisorer sker på årsmötet i HSU lördagen den 15 juni (läs mer om årsmötet här: https://hockeyunionen.se/arsmoteshandlingar-2024/)

Här är valberedningens förslag till styrelse:

Val av ordförande
Marcus Åström (SAIK), omval

Val av ledamöter
Axel Pettersson (LIF), 2 år, nyval
Hannes Salo (MoDo), 2 år, nyval
Jakob Johansson (LHC), 2 år, omval (tidigare suppleant)

Följande tre ledamöter har ett år kvar på sina mandat:
Jonas Forsberg (IKO)
Jonas Marklund (SAIK)
Mikaela Gustavsson (SSK)

Suppleanter (1 år)
Isak Göransson (KHK) omval

Intervjuer med personerna som föreslås till nyval kommer på hemsidan inför årsmötet.

Valberedningen föreslår även val av revisor samt revisorssuppleant för kommande verksamhetsår:

Revisor
Jules Attar (DIF) omval

Revisorssuppleant 
Simon Schönning (SSK) omval

Valberedningen består av:
Viktor Adolfsson (DIF), sammankallande
Robin Wikberg (Modo)
Robin Johansson (SSK)