Valberedningens förslag till styrelse i Hockeysupporterunionen

2023-06-02

Valberedningen i HSU vill med denna text presentera sitt förslag till styrelse i föreningen för det kommande verksamhetsåret. Val av styrelse och revisorer sker på årsmötet i HSU lördagen den 17 juni.

Här är valberedningens förslag till styrelse:

Val av ordförande
Marcus Åström (SKE), nyval

Val av ledamöter
Jonas Forsberg (IKO) 2år omval*
Jonas Marklund (SKE) 2år nyval
Mikaela Gustafsson (SSK) 2år nyval 
*var tidigare suppleant.

Följande tre ledamöter har ett år kvar på sina mandat:
Björn Wästerlund (MoDo)
Viktor Mark (FHC)
Carin Harwing (VIK)

Suppleanter (1år samtliga)
Jakob Johansson (LHC) omval 
Isak Göransson (KHK) nyval

Intervjuer med föreslagna ordföranden Marcus Åström och övriga personer som föreslås till nyval kommer på hemsidan inför årsmötet.

Valberedningen föreslår även val av revisor samt revisorssuppleant för kommande verksamhetsår:

Revisor
Jules Attar (DIF) nyval

Revisorssuppleant 
Simon Schönning (SSK) omval (tidigare revisor)

Valberedningen består av:
Viktor Adolfsson (DIF), sammankallande
Robin Wikberg (Modo)
Niklas Niva Sjökvist (LIF)