Ställningstagande från HSUs styrelse angående Väsby IK/HK

2023-01-19

Hockeysupporterunionen (HSU) är varma vänner av svensk föreningsdemokrati och 51%-regeln som säkerställer majoritetsägande och bestämmanderätt för föreningarnas medlemmar. Dessa förutsättningar säkerställer att klubbar drivs av lokala ambitioner, önskemål, drömmar och konkreta arbetsinsatser.

HSU ställer sig kritiska till hur Väsby IK HK har utnyttjat föreningsdemokratin i fallet med hamburgerkedjan Brödernas intåg i styret av föreningen, namnändring och byte av klubbmärke. Kommunikationen gentemot medlemmar och journalister som försökte söka information, tidshorisonten mellan utlysande av möte och hållandet av mötet samt tidpunkten på en vardag under ordinarie kontorstid. Dessa är alla tecken på en syn på föreningsdemokrati där klubbtjänstemän och styrelse försöker styra beslut som ska tas demokratiskt till att bli beslut som de själva ska hantera efter eget godtycke.

Detta är förkastligt och i förlängningen tecken på att man vet om att beslutet hade haft sämre förutsättningar att röstas igenom om informationsgivning och tidpunkt för mötet varit optimerade och med syftet att så många medlemmar som möjligt skulle ha kunnat delta.

Hockeysupporterunionens styrelse tar starkt avstånd från detta sätt att utnyttja föreningsdemokratin för ett fåtal människors intressen.

Styrelsen HSU