Ställningstagande från Hockeysupporterunionen angående kollektiva bestraffningar av supportrar i Hockeyallsvenskan

2024-01-02

Vid matchen mellan Södertälje och Djurgården, den 24 november, inträffade det hittills extremt ovanliga scenariot att hela arenan tömdes, på både borta- och hemmasupportrar, efter ett antal rapporterade ordningsstörningar. Beslutet togs av säkerhetsmässiga och arbetsmiljömässiga skäl. 

Hockeysupporterunionens styrelse valde att inte gå ut med ett uttalande direkt efter matchen, för att istället försöka samla underliggande fakta och ge de inblandade parterna en möjlighet att uttala sig. Man kan givetvis välja en annan modell för ett snabbare uttalande, men då HSUs primära mål i detta fall är att tillvarata våra medlemsföreningars intressen på ett faktabaserat sätt och nå långsiktiga resultat valde vi denna modell.

Vi har nått samtliga parter förutom Svenska Ishockeyförbundets säkerhetsansvariga, vilka vi försökt få kontakt med vid upprepade tillfällen. Detta innebär såklart att deras bild av det inträffade eller vilken del de haft i beslutet därför vare sig kan behandlas eller bemötas i denna text. 

Vad som kan fastslås i efterhand är att:

  1. De inblandade beslutsfattande parterna väljer metoden kollektiv bestraffning, i grunden ett agerande som inte respekterar samtliga besökare som individer med eget ansvar för sina handlingar. Ingen part har hittills varit villig att diskutera frågan ur detta perspektiv – vilket är skadligt för sporten ishockey i Sverige i allmänhet och Svenska Ishockeyförbundet i synnerhet.

  2. Klubbföreträdares initiala bild av händelserna, uttryckt i sociala medier, till viss del skiljer sig från vad som kommunicerades några dagar senare, då bilden av en gemensam front i beslutsfattandet kring händelserna tycks ha blivit allt viktigare.

  3. Den senare kommunikationen från parterna vill peka på att samtliga inblandade parter ska ha varit överens om beslutet som fattades, utan någon tydligt drivande part. I sin helhet är detta svårt att tro på, utifrån vårt perspektiv, då både sportsliga och ekonomiska aspekter påverkades av beslutet. Att ingen skulle ha varit motståndare till beslutet är också svårt att tro på, när man reflekterar över punkt 2).

  4. Man ville inte avlägsna enbart bortasupportrarna på grund av upplevda säkerhets- och arbetsmiljöskäl. Att istället släppa ut båda lagens supportrar, med en historisk rivalitet, en löningsfredag utanför arenan –  det är möjligen något som minskade ordningsstörningarna i arenan under matchens fortsatta gång. Men att ta ett fullständigt ansvar för vad som kunde hända utanför arenan i detta läge går naturligtvis inte att göra – då det helt saknas ett historiskt underlag för vad som skulle kunna komma att ske och man de facto väljer att släppa ut dessa konstaterat hotfulla personer ut bland övrig publik. Hotfulla situationer mellan hemmasupportrar och bortasupportrar uppstod också utanför arenan, enligt ögonvittnesskildringar.

  5. Den etablerade arbetsgången under punkt 28.3 i Svenska Ishockeyförbundets arbetsgång vid ordningsstörningar frångicks. Beslutsfattandet togs alltså utan stöd i existerande regelverk och otydlighet råder därför inför en framtida likartad händelse.

Man bör kunna konstatera att brott mot ordningslagen begicks i Scaniarinken den 24/11, samtidigt som man kan konstatera att beslutet som togs att tömma arenan är extremt ovanligt, samt att det saknas ett tydligt resonemang från beslutsfattarna i fråga om riskerna med att tömma bortasektionen, kontra att släppa ut båda lagens supportrar i fredagskvällen i ett upphetsat läge. I skrivande stund saknas dessutom en tydlig bild av hur beslutsfattandet i en sådan här situation går till, och vi får helt enkelt dra slutsatsen att andra klubbföreträdare hade kunnat dra en annan slutsats och därmed kunnat stoppa beslutet, om de ställs inför en liknande situation.

  • Hockeysupporterunionens styrelse beklagar att tusentals oskyldiga supportrar drabbades av beslutet samt att vissa av dem utsattes för hotfulla situationer utanför arenan.

Vid matchen mellan Västerås och AIK den 29 december antändes pyroteknik i ett barutrymme, vilket ledde till att ett brandlarm utlöstes, evakuering följde och beslutsfattandet denna gång ledde till att enbart bortasupporterföljet ej fick komma in igen. Återigen är beslutsfattandet svårt att följa, kollektiv bestraffning mot en del av publiken (denna gång) delas ut och en stark vilja att framstå som eniga i beslutsfattandet följer i massmedia. Det bör även konstateras att Polisen enligt media ej misstänkte brott efter händelsen. Agerandet blir därför återigen svårförståeligt, saknar grund i Svenska Ishockeyförbundets regelverk och saknar en tydlig beslutsfattare som avsändare. 

  • Hockeysupporterunionens styrelse rekommenderar att klubbföreträdare har en genomtänkt handlingsplan för olika typer av ordningsstörningar och är beredda att ta egna beslut, då det är klubbarna som är tillståndsgivna arrangörer av matcherna. I grund och botten finns det inget syfte med att konstatera att ”samtliga parter var överens”, då dessa beslut är en fråga om relationen mellan tillståndsgiven arrangör (klubben) och myndighet (Polisen).
  • Hockeysupporterunionens styrelse tar tydligt avstånd från kollektiva bestraffningar av hela klubbars bortaföljen eller samtliga besökare på en viss match. Svensk ishockey har skadat sig självt med dessa beslut och de måste få ett slut. Vare sig klubbar, ligaorganisationer eller förbundet är juridiska instanser som har rätt att ta dessa beslut. Skall arenor eller sektioner tömmas så är det Polisen i samråd med klubben som är de relevanta parterna. Både Polis och klubben ifråga ska sedan kunna stå för beslutet i massmedia och gentemot klubbens samtliga intressenter.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Hockeysupporterunionen
2024-01-02