Rädda svensk läktarkultur – Skrota Villkorstrappan

2021-09-24

Hockeysupporterunionen tar avstånd från villkorstrappan för arrangemang och den tänkta ersättande ”handbok” från Polisen som gått på remiss bland en rad idrottsorganisationer. Vi ställer oss även frågande till innehållet i det remissvar som Svenska Ishockeyförbundet lämnat till polisen och hur detta svar har tagits fram.

Svenska Ishockeyförbundet har varit en remissinstans för polisens arbete med den ”handbok” som är deras tänkta ersättande dokument för den tidigare villkorstrappan. Dokumentet utgår i mycket från omfattande åtgärder med bestraffningar som drabbar kollektiv av individer, där den absoluta huvuddelen i kollektivet ej begått något brott. En i grunden rättsvidrig princip då brott i svensk straffrätt begås (och förhoppningsvis sedan lagförs) av fysiska personer.

HSU ställer sig sida vid sida med de organisationer inom svensk fotboll och ishockey som uttryckt sig negativt till handboken och dess bestraffningsmetoder. De är för långt gångna, träffar inte problemen på ett relevant sätt (särskilt inte i ishockeyn då ordningsstörningar av det slag som oftast berörs i debatten är mer sällsynta inom ishockeyn) och riskerar skada den svenska idrottsrörelsen under mycket lång tid framöver. Allt för att en liten grupp inom Polisens ledningsskikt bestämt sig för en idé som de av prestigeskäl sedan ej kan släppa. Höga beslutsfattare inom Polisen måste börja ta ansvar för sitt agerande och vi välkomnar att allt fler politiker börjar ifrågasätta ett helt orimligt agerande från deras sida.

Vi vill även ställa oss skarpt kritiska till det remissvar som Svenska Ishockeyförbundet lämnat till handboken. Svaret är åtta rader långt, i stora drag positivt till handboken i sin helhet och efterlyser dessutom mer kamerabevakning i arenorna. I ljuset av de omfattande remissvar som Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet lämnat ter sig svaret oseriöst och beaktar inte på något sätt konsekvenser såsom nedstängda ståplatsläktare eller ”utvidgad idrottsanläggning”. Åtgärder som skulle ha stora ekonomiska och strategiska konsekvenser för klubbarna har av Svenska Ishockeyförbundet lämnats helt obeaktade.

Remissvaret är oseriöst och bör återkallas av Svenska Ishockeyförbundets förbundsstyrelse.

Styrelsen, Hockeysupporterunionen