Motioner till årsmötet och styrelsens yttranden

2021-05-14

Till årsmötet söndagen den 13 juni har två motioner skickats in. Här redovisas motionerna i sin helhet och styrelsens yttranden kring de båda.

Motion 1: Starttider

Nu när HSU börjar ta mark och föra supportrarnas talan gentemot SHL och Hockeyallsvenskan borde vi arbeta mot de olika starttiderna på matcherna. Förslagsvis ska matchstart vara kl 19:00 (vardagar) & 15:00, 18:00 (Helger) i både grundserien, slutspel & kval.

Vi föreslår att

  • Hockeysupporterunionen ska ta fram ett förslag med de starttider medlemmarna tycker vi ska ha i SHL &
    Hockeyallsvenskan, och driva detta mot respektive ligaorganisation.

Viktor Mark
Ordförande Sektion 84 (Frölunda)

Styrelsens yttrande:

Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Att spelschema och speltider ska följa ett tydligt mönster och vara optimerade för att underlätta för supportrar att se så många matcher som möjligt på plats är en åsikt som delas av styrelsen i HSU.

Under de senaste åren har avvikande matchtider, även innan pandemin, blivit allt mer vanligt förekommande – särskilt i slutspel och kval. Det är en utveckling åt fel håll och styrelsen anser att matchtiderna är en av flera fokusfrågor som HSU bör ha framöver.

Även om de föreslagna tiderna i motionen inte är något årsmötet ska besluta kring så kan de vara en bra utgångspunkt för styrelsen att ta vidare vid bifall. Det bör dock vara upp till styrelsen i HSU att ta fram ett förslag för medlemmarna att ta ställning till.

Motion 2: Krav på bortasektioner

Nu när HSU börjar ta mark och föra supportrarnas talan gentemot SHL och Hockeyallsvenskan borde vi fokusera på behandlingen av oss supportrar på arenorna, på såväl borta- som hemmaplan. I denna motionen berör vi problematiken kring bortabiljetterna & bortasektionerna.

Vi föreslår att:

  • Hockeysupporterunionen ska ta fram ett dokument med kompletterande minikrav för bortasektionerna i våra arenor. För att sedan aktivt jobba för att få igenom dessa krav i våra ligor.

Viktor Mark
Ordförande, Sektion 84 (Frölunda)

Styrelsens yttrande:

Styrelsen yrkar bifall till motionen.

Arbetet med hur bortasupportrar tas emot på våra hockeyarenor är en fråga som styrelsen anser ska vara en av HSU:s stora fokusfrågor framöver. Det gäller inte bara faciliteter, utformning av läktare och liknande utan även tillgång till biljetter och möjlighet att vara fler än 150 personer.

HSU:s föregångare inom fotbollen, SFSU, har tidigare tagit fram en handbok med minimikrav på bortasektioner och på hur bortasupportrar ska bemötas. Där finns säkerligen en del inspiration att hämta i det kommande arbetet med denna fråga.