Lär känna Marcus Åström – som föreslås till ny ordförande

2023-06-02

Marcus Åström föreslås bli ordförande för HSU: ”En enad supporterrörelse är en stark sådan”

Skellefteå AIK-supportern Marcus Åström föreslås av valberedningen till ny ordförande i HSU inför årsmötet den 17 juni. Här kan du lära känna honom lite bättre.

Marcus är en 25-årig student från Skellefteå vars liv ända sedan lågstadiet präglats av supporterskapet till Skellefteå AIK. Under åren har han också lagt massvis med timmar på tifomålning och rest tusentals mil för att stötta sitt lag på bortaplan. Han är även styrelseledamot i Skellefteås supporterförening North Power.

Hur ser du på betydelsen av HSU och föreningens arbete?

– HSU har under sin hittills relativt korta livslängd åstadkommit många bra saker för supportrar i Hockeysverige. Min bild av föreningen är att man på ett bra sätt klarat av att jobba med större frågor samtidigt som man varit under åren varit snabb och effektiv att behandla löpande situationer som krävt föreningens uppmärksamhet. Stort fokus har legat på bortasupportrars möjligheter och förutsättningar, vilket jag tycker är rätt och riktigt. Hälften av ditt lags matcher spelas på bortaplan, och du som supporter gör ingen nytta från soffan.

– Frågor som rör hemmamatcher hanteras oftast bäst mellan berörd supporterförening och lag, men för bortasupportrarna finns inte samma kommunikationsvägar och där fyller HSU en viktig funktion. Föreningen har dock potential att växa ännu mer, och om fem-tio år är min förhoppning att HSU samlar supporterföreningar från samtliga lag och dessa supporterföreningar ser det som en självklarhet att nominera egna kandidater till HSU. 

Vad tror du att du kan bidra med i rollen som ordförande?

– Skulle årsmötet välja in mig som ordförande är min förhoppning att bidra med ett gott ledarskap för en handlingskraftig styrelse som drar åt samma håll. En utmaning i den delen är givetvis att styrelsens ledamöter utgår från olika platser i landet, men som del av Zoom-generationen får jag lov att försöka leva upp till förväntningarna i den delen. Vidare skulle jag själv säga att jag är duktig på att bygga och upprätthålla goda relationer med olika parter, men är samtidigt inte rädd att säga “så här kan vi inte ha det” när det behövs. Det tror jag kommer vara till nytta i kontakten med olika aktörer som HSU återkommande stöter på.

Vad har du för erfarenheter som du kan dra nytta av i denna roll?

– Genom åren har jag deltagit i många olika styrelsekonstellationer i olika föreningar. Vidare skulle jag säga att jag genom min utbildning erhållit kunskaper och erfarenheter som är värdefulla i en sådan roll. Viktigast av allt är dock att jag levt ett liv som engagerad supporter till mitt lag. De frågor HSU behandlar är sådant jag sett, upplevt och drabbat mig själv. En post i HSU:s styrelse är i allra högsta grad ett förtroendeuppdrag och målet är att representera så stora delar av Sverige samlade hockeysupportrar som möjligt. Då tror jag det är oerhört viktigt att dessa supportrar känner att HSU utgörs av sådana som dem själva och att styrelsens ledamöter är insatta i, och har erfarenhet av, ett brinnande supporterskap.

Vad tror du är de största utmaningarna framöver för oss hockeysupportrar?

– Det finns mängder med unika utmaningar för hockeysupportrar till olika lag i Sverige, vilket beror på olika förutsättningar, målsättningar och hur långt man kommit i arbetet med sin klubb. Där är det viktigt för varje medlemsförening i HSU, att HSU kan erbjuda stöd i form av rådgivning och påtryckningar om läget känns mörkt och hopplöst. På andra håll kan supporterföreningar ha uppnått en stark samsyn med sin klubb, och möjligheten att få sin röst hörd är mycket goda, vilket är väldigt vackert tycker jag. 

– Överlag vill jag dock hävda att den största utmaningen överlag är att för många stora beslut fattas på rent kommersiella grunder, vilket kan gälla både på klubbnivå och nationell nivå. Makthavare tar alldeles för sällan med supporterperspektivet i sina beslut, trots att vi utgör fundamentet för vad som är svensk hockey. Här måste supportrarnas röst höras mer och få större inverkan, för fortsätter vinstintresset vara det enda intresset som ges någon vikt kommer vi röra oss mer och mer mot ett svenskt NHL. 

Vad har du för känsla för HSU:s verksamhet och styrelsearbete? Vad blir viktigt framöver för att få HSU att synas och höras mer och fungera ännu bättre?

Då vi i North Power fram till nu har haft en representant i HSU:s styrelse har jag haft lite insyn längs vägen, och min uppfattning är att HSU har varit väldigt välskött, fungerat mer eller mindre smärtfritt och har drivits på av engagerade och kunniga personer. Jag ämnar att förvalta det som gjorts hittills på ett bra sätt, samtidigt bidra till att HSU utvecklas. För att i fortsättningen utöka HSU:s räckvidd tror jag det är viktigt att synliggöra en del av det arbete som sker i det tysta, när så är lämpligt, genom exempelvis pressmeddelanden från föreningen. Ett annat tillvägagångssätt är att nyttja både sociala medier och massmedier, där det går att synliggöra föreningens ståndpunkter i en aktuell fråga genom debattartiklar.

– Sedan går det även utöka inåt, genom att komma närmare befintliga medlemsföreningar, och även locka nya. Ett medlemskap i HSU ska vara en självklarhet för supporterföreningar, och HSU ska vara en närvarande kraft för sina medlemmar. Det ska vara nära till hands för medlemmarna att i olika frågor tänka “det här kan HSU hjälpa till med”, “det här måste HSU få veta” eller “det här vill vi veta av HSU”. Bland Sveriges alla hockeysupportrar finns det massvis med erfarenhet och kunskap, och här finns stora möjligheter att lära av varandra. HSU:s arbete behöver inte vara begränsat till den valda styrelsen, utan representanter från medlemsföreningar kan aktiveras på andra sätt, genom att exempelvis ta fram arbetsgrupper eller referensgrupper för vissa särskilda frågor. Tillsammans ökar våra möjligheter till inflytande enormt. En enad supporterrörelse är en stark supporterrörelse.