Kort rapport från HSU:s årsmöte

2021-06-13

På söndagen den 13 juni arrangerades HSU:s allra första riktiga årsmöte. På grund av rådande omständigheter arrangerades mötet via digitala mötesverktyget Zoom och medlemsgrupper från totalt 13 ishockeyföreningar i SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan deltog.

Under ledning av mötesordförande Christer Kronblad valde årsmötet en ny styrelse i HSU utifrån det förslag som tidigare presenterats här på hemsidan. HSU:s nya styrelse utgörs därmed av:

Robin Johansson (ordförande)
Jimmie Andersson
Björn Wästerlund
Fredrik Rydén
Carin Harwing
Jakob Johansson
Viktor Mark

Dessutom valdes tre suppleanter till styrelsen:

André Jonsson
Andreas Cedercrona
Susanne Dahlgren

Under årsmötet valdes också en valberedning bestående av Viktor Adolfsson (sammankallande), Niklas Niva Sjökvist och Robin Wikberg som alla varit delaktiga under grundandet av HSU.

Simon Schönning valdes till revisor och Johan Myrberg till revisorssuppleant.

Två motioner hade skickats in till årsmötet, båda skrivna av Viktor Mark från Sektion 84 (Frölunda). De handlade om starttiderna för matcher samt om krav på bortasektioner. Styrelsen hade yrkat bifall till båda motionerna och årsmötet gick på den linjen.

Efter att de formella frågorna avklarats diskuterades även bortasektioner och biljetthantering mer allmänt och olika erfarenheter utbyttes. Det står klart att bortaresor och bortasektioner nog är en av de stora frågor som finns för den nya styrelsen att ta tag i nu när publiken förhoppningsvis får komma tillbaka till läktarna.