Hockeysupporterunionen bjuder in till årsmöte för verksamhetsåret 2020/2021

2021-03-21

När: Söndagen den 13 juni kl. 15.00
Var: Online (mer detaljer om vilket digitalt verktyg kommer senare)

Eventuella motioner till styrelsemötet ska vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 18 april och skickas in skriftligen via mejl till styrelsen@hockeyunionen.com.

Dagordning och eventuella inkomna motioner samt styrelsens yttranden publiceras senast fyra veckor före årsmötet på hemsidan och via mejl. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse revisorernas berättelse samt förslag till styrelse publiceras senast två veckor före årsmötet.