Fördelning av matchdagar och starttider.

2021-12-18

Utefter de riktlinjer som slogs fast i en motion på vårt årsmöte har vi jobbat med att ta fram en skrivelse gällande fördelning av matchdagar och starttider i SHL och HA.

  1. Starttider
    En fast starttid då matcherna spelas i grundserie och slutspel ser vi som en självklarhet ur ett supporter- och familjeperspektiv, för att alla ska ges en chans att gå på matcherna.
  2. Fördelning av helgmatcher
    – Antalet helgmatcher ska fördelas lika mellan ligorna.
    – Huvuddelen av helgmatcherna ska läggas på lördagen.

Skrivelsen kan läsas i sin helhet nedan.