Angående totalförbud mot införsel av väskor

2023-11-01

Under dagen har det från Svenska Ishockeyförbundet, genom klubbarna, kommunicerats att det tills vidare gäller ett totalförbud mot införsel av väskor vid större idrottsevenemang. Detta efter ett beslut från Polismyndigheten. Vid tidpunkten för kommunikationen till besökarna har varken klubbarna eller besökarna fått ta del av detta beslut och motiveringen bakom detsamma.

Ett par timmar senare informerades beslutet om i en nyhetspublicering på Polismyndighetens hemsida. Där motiveras beslutet utifrån ”det rådande läget i samhället” och terrorhotnivån, som för tillfället ligger på en fyra på en femgradig skala. Terrorhotnivån har varit densamma sedan en ansenlig tid (sedan den 17 augusti) innan den ordinarie hockeysäsongen inleddes och kan därför enligt HSU inte läggas till grund för en inskränkning av det här slaget, vid det här tillfället. Att hänvisa till ”det rådande läget i samhället” är inte heller tillräckligt.

Vid den, tyvärr ytterst begränsade, kommunikation som HSU haft tillsammans med SIF under säsongen angående säkerhetsfrågor har från vårt håll framför allt framhållits två saker. Den ena är att all kommunikation vad gäller säkerhetsläget ska vara tydlig och enhetlig. Den andra, och mest centrala, är att varje eventuell åtgärd eller inskränkning måste vara proportionerlig. Det ska handla om nödvändiga åtgärder för att tillförsäkra besökarna en trygg upplevelse, och inte något som i onödan begränsar våra hockeysupportrar runt om i landet.

HSU är naturligtvis måna om samtliga hockeysupportrars trygghet och säkerhet när de går på match. Med det sagt framstår detta nya förbud, från HSU:s synvinkel, som direkt oproportionerligt och något som omotiverat försvårar för oss supportrar att göra det vi älskar, att gå på hockey och stötta vårt lag. Då Polismyndighetens beslut inte publiceras i sin helhet saknas dessutom möjlighet att ompröva en sådan ståndpunkt utifrån den verkliga motiveringen för beslutet. Fram till att en sådan publicering eventuellt sker ses detta i stället som en kraftig inskränkning för supportrarnas frihet, utan att någon förändring i säkerhetsläget skett.

Vi i HSU vill avslutningsvis framföra en uppmaning till landets hockeyklubbar att ta inskränkningar av supportrars frihet och möjlighet att gå på matcher på större allvar, vad de än må vara och när de än må komma. Ifrågasätt, kräv tydliga beslut och motiveringar till dessa, och kanske viktigast av allt, ställ krav på proportionalitet. En säkerhetsåtgärd som går längre än vad som är nödvändigt är inte en säkerhetsåtgärd längre, utan en begränsning av vår möjlighet att göra det vi lever för, nämligen att stötta er.

Hockeysupporterunionens styrelse